Hakuinfo

Liikenne ja logistiikkahankkeiden hakuinfo

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus avaavat kaksi erillistä hankehakua Euroopan aluekehitysrahaston liikenne- ja logistiikkahankkeille. Rahoitusta on haettavana pk-yritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) investointihankkeisiin. Lisäksi maakuntaliitto myöntää rahoitusta liikennejärjestelmien strategiseen suunnitteluun.

Hakuajat: 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: 20.6.-30.9.2022, hakuilmoitus

Etelä-Savon ELY-keskus: 1.7.-30.9.2022, hakuilmoitus

Hakuinfon esitykset