Päästöt kuriin

Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hanke

Hankkeessa tuetaan Pohjois-Karjalan Hinku-tavoitteen, eli 80 % päästövähennystavoitteen, saavuttamista edistämällä kunnissa tehtävää ilmastotyötä. Päähuomio on maakunnan suurimpien päästölähteiden, tieliikenteen ja lämpöenergian, vähentämisessä. Hanke tarjoaa kunnille tukea ja etsii yhteistyössä erilaisia toteuttamistapoja tavoitteen saavuttamiseksi. Haasteita ja ratkaisuja kartoitetaan yhdessä myös maakunnallisen energianeuvonnan kanssa.

Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hankkeessa selvitetään, millaiset mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa on vähentää liikkumisen tarvetta tai tarjota vähemmän ilmastoa kuormittavia liikkumisen vaihtoehtoja. Teemana on myös kuntien tukeminen uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja energiatehokkuuden kasvattamisessa. Tavoitteena on myös lisätä kuntien mahdollisuuksia hakea rahoitusta omaan ilmastotyöhönsä. Tähän sisältyy eri rahoitusmahdollisuuksiin perehtyminen ja kuntien avustaminen hakemusten teossa.

Työmatkaliikenteen vähentämiseksi etätyöpisteiden verkostoa kehitetään maakunnan alueelle hyödyntäen olemassa olevia tyhjiä tiloja ja kiinteistöjä. Näiden etätyöpisteiden kiinteistöjen mahdollisuuksia siirtyä lämmityksessä uusiutuvan energian käyttöön selvitetään. Toimenpiteinä ovat henkilökohtainen neuvonta, tiedottaminen, erilaisten tilaisuuksien järjestäminen kunnille ja toimijoille sekä etätyöpisteisiin liittyvän yhteistyöverkoston luominen kuntien välille. Etätyöpisteiden verkoston pilottia kehitetään yhdessä Joensuun, Kontiolahden ja Rääkkylän kanssa.

Kunnissa järjestettävissä yhteisissä tilaisuuksissa käsitellään hankkeessa tehtävän ilmastotyön hyötyjä alueen elinvoimaisuuden kannalta.

Maaliskuun 2022 alussa alkaneen ja vuoden kestävän hankkeen kustannusarvio on 114 000 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 70 %. Rahoitus myönnettiin ympäristöministeriön Alueet kuntien ilmastotyön tukena -haussa.

Lisätietoja