Tiedotteet

Kertakorvaushankkeiden kautta vauhtia tutkimukseen, digitalisaatioon ja kiertotalouteen

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on avannut hankehaun Euroopan aluekehitysrahaston kertakorvaushankkeille, jotka toteuttavat seuraavia toimintalinjoja ja erityistavoitteita:

Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi

• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi

• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tulokset keskiössä – kevyempi hankehallinnointi

Kertakorvaus on tuotosperusteinen kustannusmalli, jossa tuen saajan ei tarvitse esittää tositteita hankkeesta aiheutuvista kustannuksista tuen maksamisen hakemisen, paikan päällä varmennuksen tai tarkastuksen yhteydessä. Tuki maksetaan toteuttajalle mikäli hankesuunnitelmassa ennalta määritelty tuotos on toteutunut. Kustannusmalli sopii siis hankkeille, joiden tulokset ja toimenpiteet ovat selkeästi määriteltävissä ja todennettavissa. Hankkeiden tuotoksina voivat olla esimerkiksi esiselvitykset, seminaarit ja julkaisut. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat enintään 200 000 euroa.

Järjestämme hakua koskevan infotilaisuuden 5.10. kello 9-10. Ilmoittaudu hakuinfoon Pohjois-Karjalan tapahtumakalenterin kautta. Hankehaku päättyy 13.11.2022.