Tiedotteet

Kuntien ilmastotyö on konkreettisia tekoja

Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hanke on järjestänyt kevään ja alkukesän aikana Pohjois-Karjalan kunnissa tapaamisia, joissa kunnille on laadittu tulevaisuuden päästövähennyspolut Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) skenaariotyöhakulla. Samalla on kartoitettu kuntien ilmastotyön nykytilaa ja haasteita.

Kunnat voivat käyttää laadittuja skenaarioita ilmastotyönsä kehittämisessä.

Pohjois-Karjalan kunnissa päästöjä on vähennetty esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon ja rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien parannusten avulla. Kaukolämpöä tuotetaan pääsääntöisesti biopohjaisilla ratkaisuilla. Maakunnan kokonaispäästöt ovat vähentyneet 34,3 prosenttia vuodesta 2007.

– Kunnissa suurimpana haasteena ilmastopäästöjen vähentämiselle on resurssit. Tämä on hyvin ymmärrettävää etenkin pienemmissä kunnissa. Suuremmissa kunnissa resurssihaaste tulee siitä, että toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan hankerahoitusta, projektisuunnittelija Eetu Ahlberg.

Pohjois-Karjala on yksi Suomen Hinku-maakunnista. Se tarkoittaa, että maakunta on sitoutunut yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Maakunnan 13:sta kunnasta kahdeksan kuuluu Hinku-verkostoon.

– Kunnat ovat asettaneet itselleen haastavia päästövähennystavoitteita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Kunnissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia siinä, millaisia vaikutustapoja ne hyödyntävät ilmastotyössään. On ollut hienoa huomata, että suurin osa on kiinnostunut osallistumaan erilaisiin kehittämishankkeisiin, Ahlberg toteaa kuntakierroksella saadusta palautteesta.

Kunnat ovat merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä siellä isoja kansainvälisiä ilmastotavoitteita voidaan pilkkoa konkreettisiksi teoiksi.

– Ilmastopolitiikka tulee ymmärrettävämmäksi tekemisen kautta.

Hinku-verkostoon kuuluvat Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu ja Tohmajärvi. Näistä kunta-alan energiantehokkuussopimukseen kuuluvat Joensuu ja Kitee.

– Tapaamisissa tuli myös selville, että verkoston toiminta kiinnostaa myös siihen toistaiseksi kuulumattomia kuntia, Ahlberg kertoo.

Seuraavaksi kuntien kanssa ryhdytään suunnittelemaan päästöjä vähentäviä toimenpiteitä ja tukemaan kuntia eri rahoitushauissa. Tässä työssä hyödynnetään Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Ilmasto- ja energiaohjelmaa 2030 ja sen toimenpidesuunnitelmaa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto käynnisti Päästöt kuriin – tehokkaasti kohti vähähiilisyyttä -hankkeen maaliskuun 2022 alussa. Sen rahoituksesta 70 prosenttia tulee ympäristöministeriön Alueet kuntien ilmastotyön tukena -ohjelmasta.