Tiedotteet

Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelman valmisteluhankkeiden haku avautuu 29.8.

Varsinaisia hankkeita suunnittelevat voivat kehitellä ideoitaan yhdessä, etsiä sopivia kumppaneita ja kartoittaa muita vastinrahoituslähteitä eri maissa.

Interreg-rahoitteisen Pohjoinen periferia ja arktinen 2021–2027 -ohjelman ensimmäinen valmisteluhankkeiden haku toteutetaan 29.8.–19.9.2022.

Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) -yhteistyöohjelma perustuu aikaisempien ohjelmien hyviin kokemuksiin. Ohjelma-alue on nyt suppeampi, kun Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu siihen. Irlannista on tullut mukaan uusia alueita. Norjasta ohjelmaan kuuluvat Nordlandin ja Troms-Finnmarkin maakunnat.

Valmisteluhankkeen kautta hyviin tuloksiin

Kokemukset ovat osoittaneet, että valmisteluhankkeiden kautta syntyy vahvoja, tasapainoisia kumppanuuksia ja menestyksellisiä hankkeita. NPA-ohjelman nopea käynnistyminen edellyttää, että varsinaisia hankkeita suunnittelevat voivat kehitellä ideoitaan yhdessä, etsiä sopivia kumppaneita ja kartoittaa muita vastinrahoituslähteitä eri maissa. Tämän haun rahoitettavista hankkeista seurantakomitea päättää alustvan tiedon mukaan 23.11.2022. Valmisteluhankkeet tähtäävät NPA-ohjelman varsinaisten hankkeiden 3. ja 4. hakukierroksille.

Rahoitusta voi hakea uuden ohjelman kahdelle toimintalinjalle ja niiden eritystavoitteisiin.

  1. toimintalinja: muuntautumiskykyisten ja houkuttelevien NPA-yhteisöjen innovaatiokapasiteetin vahvistaminen,
  2. toimintalinja: vahvistetaan NPA-yhteisöjen kykyä sopeutua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja varmistaa raaka-aineiden riittävyys.

Interreg NPA rahoittaa kahden tyyppisiä valmisteluhankkeita:

  1. Kuusi kuukautta kestävä valmisteluhanke, jonka kokonaisbudjetti on enintään 50 000 euroa,
  2. Vuoden (12 kk) kestävä valmisteluhanke, jonka kokonaisbudjetti on enintään 100 000 euroa.

Hankkeessa tulee olla mukana kumppaneita vähintään kahdesta ohjelma-alueen valtiosta, joista toisen pitää olla EU:n jäsenmaa. Hankkeiden tulee kattaa vähintään kaksi niistä kolmesta maantieteellisestä suuralueesta, joita ohjelmassa ovat Norja-Ruotsi -Suomi; Irlanti; Färsaaret-Islanti-Grönlanti.

Aikaisemmasta poiketen suomalaisten toimijoiden on mahdollista hakea Suomen kansallista vastinrahoitusta myös valmisteluhankkeisiin tietyin ehdoin, lisätietoja alla olevan linkin kautta.

Lisätiedot: NPA-ohjelman Suomen kansallinen kontaktihenkilö Paula Mikkola, paula.mikkola@lapinliitto.fi, ohjelmasihteeri Christopher Parker, christopher.parker@interreg-npa.eu