Tiedotteet

Pohjois-Karjala odottaa hyviä liikennepäätöksiä budjettiriihestä

Maan hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta. Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa budjettiriihen tuloksia seurataan erityisen tarkasti, koska riihessä käsitellään myös ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä ja siitä, miten lähialueyhteistyön rahoitusta tullaan käyttämään. Maanantaina 29.8. kokoontunut maakuntahallitus sai tilannekatsauksen asioista, jotka ovat pohjoiskarjalaisittain tärkeitä.

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan laineet ovat lyöneet kovimmin juuri itäiseen Suomeen. Alueen elinvoiman kannalta keskeisin asia on logistiikan ja saavutettavuuden haasteiden nopea ratkaiseminen. Raideliikenteen parantamisella on kiire, koska Saimaan kanavaa ei voi käyttää ja kuljetukset ovat siirtyneet entistä enemmän Suomen sisälle.

Tärkeimpänä akuuttina toimena Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on esittänyt Saimaan kanavan kunnostukseen suunnitellun määrärahan (95 milj. euroa) suuntaamista Karjalan radan parantamiseen. Joensuun ja Imatran välillä kiireellisimpiä ovat Syrjäsalmen sillan uusiminen Kiteellä, tasoristeysten poistaminen ja ratasuunnitelman laatiminen koko rataosuudelle. Myös Luumäki–Joutseno kaksoisraiteen rakentaminen on tärkeä käynnistää.

Toisena tärkeänä asiana on elinkeinoelämälle välttämättömän lentoliikenteen jatkuvuus ja vuorotarjonnan turvaaminen Joensuusta. Tällä hetkellä lennoissa on kolmen kuukauden tauko ostoliikennepalveluiden kilpailutuksen takia.

Maakuntakaavasta tehtyyn valitukseen vastataan syyskuun lopussa

Myös Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen (turvetuotanto, arvokkaat suot ja rakennettu kulttuuriympäristö) tilanteesta käytiin keskustelua. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry on valittanut kaavasta ja valitus koskee turvetuotantoalueista tehtyä ratkaisua. Maakuntaliitto on saanut Itä-Suomen hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausunnon antamiseen. Lausunto käsitellään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa 26.9.

– Kävimme kokouksessa pitkän keskustelun maakuntakaavan tilanteesta. Mielestämme on harmillista, että luonnonsuojeluliitto vetäytyi ohjausryhmästä sekä turve ja suot -teemaryhmästä kesken kaiken pois ja yhteistyön sijaan keskittyi laajan ja yksityiskohtaisen valituksen tekemiseen. Tässä kohtaa on myös syytä huomata, että maakuntakaava on yleispiirteinen kaava, yksityiskohdat tulevat esille jatkoprosesseissa, maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen toteaa.

Digitalisaatioon liittyviä rahoitushakemuksia

Maakuntahallitus sai yhteenvedon Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ensimmäisen, 14.8. päättyneen, hakukierroksen hankkeista. Maakuntaliitto sai yhdeksän hakemusta, joilla haettiin EAKR- ja valtionrahoitusta kehittämis- ja investointihankkeisiin noin 3,78 miljoonaa euroa. Suurin osa hakemuksista liittyi digitalisaatioon. Suurin haettu tuki on 611 297 euroa ja se koskee Business Joensuu Oy:n ICT Hub Joensuu -kasvuohjelmaa.

Maakuntahallitus sai tiedokseen myös kaksi REACT EU- ja EAKR-rahoitushakemusta: Kiteen kaupungin Kiteen Aimo -investointihanke ja maakuntaliiton Ilmastokestävä Pohjois-Karjala -hanke.

Pohjois-Karjala näkyy dokumenttielokuvassa

Maakuntahallitus päätti myöntää avustusta Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta Nothing Holy -dokumenttielokuvalle. Kyseessä on SF Media Oy:n monikansallinen tuotanto, jota kuvataan myös Pohjois-Karjalassa. Tämän lisäksi maakunta saa näkyvyyttä elokuvan markkinoinnissa. Hankkeen kustannusarvio on 643 000 euroa, josta maakuntaliiton avustus on enintään 65 000 euroa.

Suomeen laaditaan ensimmäistä kulttuuriperintöstrategiaa. Maakuntahallitus antoi strategiaehdotuksesta lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle. Pohjois-Karjalassa pidetään hyvänä strategian lähtökohtaa, joka on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen koko yhteiskunnan voimavarana. Strategian toimenpidelinjauksia pidetään hyvinä, mutta niiden edistäminen vaatii merkittävää resursointia ja yhteisen tahtotilan rakentamista monialaisesti. Tämä vaatii mahdollisimman konkreettista toimeenpanosuunnitelmaa.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.9.

Lisätiedot: maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, p. 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi, maakuntajohtaja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, yhteyspäällikkö Jarno Turunen, p. 0400 818 352, jarno.turunen@pohjois-karjala.fi, aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, p. 0400 832 572, pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi