Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala odottaa hyviä liikennepäätöksiä budjettiriihestä

Pohjois-Karjala odottaa hyviä liikennepäätöksiä budjettiriihestä Maan hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta. Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa budjettiriihen tuloksia seurataan erityisen tarkasti, koska riihessä käsitellään myös ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavista toimenpiteistä ja siitä, miten lähialueyhteistyön rahoitusta tullaan käyttämään. Maanantaina 29.8. kokoontunut maakuntahallitus sai tilannekatsauksen asioista, jotka ovat pohjoiskarjalaisittain tärkeitä. Venäjän Ukrainassa aloittaman […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan vihreän siirtymän suunnitelmat kansalliseen käsittelyyn

Pohjois-Karjalan vihreän siirtymän suunnitelmat kansalliseen käsittelyyn Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi EU:n oikeudenmukaista siirtymää (JTF) koskevan Pohjois-Karjalan suunnitelman 20.6. Suunnitelma toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön ja edelleen valtioneuvoston kautta EU-komission käsittelyyn. JTF-rahoitus on osa EU:n vihreää siirtymää (Green Deal), ja Suomessa rahoitusta ohjataan alueille, joihin turpeen energiakäytön muutos vaikuttaa. Suunnitelman valmisteluryhmä on muodostunut Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja […]


Kategoriat
Tiedote

Hallitusohjelmassa huomioitava Ukrainan kriisin vaikutukset rajamaakunnille

Hallitusohjelmassa huomioitava Ukrainan kriisin vaikutukset rajamaakunnille Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on valmistellut listaa maakunnalle tärkeistä asioista, joita seuraavan maan hallituksen tulisi edistää ja toteuttaa. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen alkavissa hallitusneuvotteluissa valmistellaan ohjelma, jonka perusteella maassa toimitaan seuraavat neljä vuotta. Maakuntahallitus kävi kokouksessaan 23.5. evästyskeskustelun maakunnalle tärkeistä teemoista. Pohjois-Karjalan esityksistä erityisen nopeaa kansallista reagointia vaativa asia on maakunnan […]


Kategoriat
Tiedote

Väyläverkon investointiohjelmassa huomioitava muuttunut tilanne

Väyläverkon investointiohjelmassa huomioitava muuttunut tilanne Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi muutoksin Itä-Suomen maakuntien yhteisen lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta. Vuosia 2023–2030 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Itäisen Suomen maakunnat (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ovat huolestuneita investointiohjelman alueellisesta painottumisesta etelään ja länteen. Luonnokseen sisältyvistä rataverkon […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala varautuu Ukrainan kriisin aiheuttamiin muutoksiin

Pohjois-Karjala varautuu Ukrainan kriisin aiheuttamiin muutoksiin Heinävedellä 21.3. kokoontunut Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Karjalan vaikuttamisen kärjet 2023 -asiakirjan. Siihen on koottu maakunnan kärkihankkeet, joiden toteuttaminen edellyttää valtion rahoitusta ja Pohjois-Karjalan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä. Julkaisu ohjaa maakunnan edunajamista ja sen pohjalta pyritään vaikuttamaan valtion ensi vuoden talousarvioon. Vaikuttamisen kärjet 2023 sisältää 12 kärkihanketta, 11 liikenteen hanketta ja […]


Kategoriat
Tiedote

Kansainvälisten hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehittämisnäkökulmaa Pohjois-Karjalaan

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistui 23 kansainväliseen hankehakemukseen, joista 18 hyväksyttiin. Näihin hankkeisiin maakuntaliitto on saanut rahoitusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne työllistävät tällä hetkellä neljä henkilöä päätoimisesti. Maanantaina 21.2. kokoontunut maakuntahallitus sai tiedokseen maakuntaliiton kansainvälisen hanketoiminnan toteuman. – Kansainvälisen EU-hankerahoituksen saamiseen vaikuttaa alueen oma osaaminen ja aktiivisuus, joten maakuntaliiton voi katsoa onnistuneen tässä […]