Tiedotteet

Tietoa rajat ylittävien yhteistyöalueohjelmien tarjoamista mahdollisuuksista 9.9.

Itä-Suomen maakuntaliitot järjestävät info-tilaisuuden Interreg-ohjelmien sisällöistä ja tulevista rahoitushauista 9. syyskuuta kello 9.00.

Webinaari on tarkoitettu itäsuomalaisille kansainvälisistä rahoitusohjelmista kiinnostuneille kunnille, oppilaitoksille ja korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yhdistyksille, säätiöille, kehittämisorganisaatioille ja yrityksille.

Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista.

Yhteistyötä lisäämällä, kokemusten vaihtoa edistämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä ohjelmat vaikuttavat alueiden kilpailukykyyn ja taloudelliseen kehitykseen. Lisäksi ohjelmilla vahvistetaan Itämeren aluetta eurooppalaisena ja globaalina talousalueena sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja pohjoisten harvaan asuttujen alueiden haasteisiin.

Lisätietoa webinaarista Pohjois-Karjalan tapahtumakalenterissa, linkki alla.