Tiedotteet

Hallitusohjelmassa on huomioitava Itä- ja Pohjois-Suomen geopoliittinen erityisasema 

Venäjän Ukrainaan suuntautuvan hyökkäyssodan heijastevaikutukset uhkaavat koko Suomen talouskehitystä. Huolehtimalla Itä- ja Pohjois-Suomen turvallisuudesta, taloudesta ja saavutettavuudesta vahvistetaan koko maan huoltovarmuutta ja vapautetaan alueen kehityspotentiaalia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen mukaan tulevan hallitusohjelman tulee pohjautua realistiseen tilannearvioon. Turvallisuus, huoltovarmuus ja tasapuolinen talouskehitys on huomioitava. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ratkaisevassa roolissa koko maan kehittämisessä, joten niiden liikenneyhteydet, osaavan työvoiman saaminen ja investoinnit on turvattava.

Saavutettavuus on erityisen tärkeässä roolissa. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. EU:n liikennejärjestelmän edistäminen sekä Pohjois-Suomen kytkeminen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan liikenneverkkoon. Savon radan ja Karjalan radan kehittämistä tulee jatkaa osana Itärata-kokonaisuutta.