Blogi

Vähemmän on enemmän – syynissä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton jäteasiat

Ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen kaltaisten globaalien ongelmien ratkaisu edellyttää toimia kaikilla sektoreilla, myös jätehuollossa. Suomen kokonaisjätemäärä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulta lähtien, ja tuoreimman jätetilaston mukaan vuonna 2020 yhdyskuntajätettä, eli kotitalouksissa ja organisaatioissa päivittäin syntyvää jätettä syntyi Suomessa lähes 3,3 miljoonaa tonnia, josta sekajätettä oli noin puolet. Jätteen määrä ei vähene itsestään, vaan se edellyttää toimia ja kulttuurinmuutosta kaikkialla, aina yksityisistä kuluttajista julkisiin toimijoihin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana Euroopan komission LIFE-ohjelman rahoittamassa Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, jonka keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano Pohjois-Karjalassa. Keväällä 2022 hyväksytty päivitetty valtakunnallinen jätesuunnitelma linjaa, että julkisen hallinnon tulee sitoutua vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta omassa toiminnassaan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tarttui haasteeseen ja selvitti syksyn 2022 aikana, minkälaista jätettä maakuntaliiton toiminnassa syntyy, minkälaisin toimenpitein jätteen määrää voidaan vähentää ja kuinka toimiston kierrätysaste saadaan kasvuun.

Selvityksen mukaan maakuntaliiton toiminnan luonteesta johtuen jätettä syntyy vähän, ja keskeinen ongelma onkin syntyvän jätteen kierrättäminen. Henkilöstöllä riittää intoa ja osaamista kierrättämiseen ja lajitteluun, mutta suuri osa kierrätyskelpoisestakin jätteestä päätyy silti sekajätteeksi. Muutoksen paikkoja havaittiin monissa käytännöissä ja toiminnoissa, joita ei ole arjen pyörteessä ymmärretty tai ennätetty kyseenalaistaa. Tarvittavat muutokset ovat yksinkertaisimmillaan hyvin arkisia: taistoon sekajätteen vähentämistä vastaan lähdetään esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta toimipaikan kierrätysmahdollisuuksista, monipuolistamalla lajittelua sekä aloittamalla pakkausmuovin keräys. Selvitys osoitti, että käytänteiden päivitystä tarvitaan kuitenkin myös suuremmissa ja monimutkaisemmissa kokonaisuuksissa, kuten hankinnoissa ja maakuntaliiton rahoittamissa hankkeissa.

Kestävät valinnat osaksi organisaation arkea – Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa -selvitys on juuri julkaistu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilla. Selvityksessä eritellään 17 erilaista toimenpidettä, joiden avulla Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa voidaan vähentää syntyvän jätteen määrää, edistää kierrätystä ja lisätä tietoisuutta. Vaikka pienessä toimisto-organisaatiossa jätettä syntyy vähänlaisesti, on vähästäkin aina mahdollista nipistää. Keskeistä onkin tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa – voinko omalla toiminnallani vähentää toimistolla syntyvän jätteen määrää, tai voinko työssäni tehdä päätöksiä ja hankintoja, jotka edistävät kiertotaloutta? Suuntaviivat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton matkalle kohti vähäjätteisempää organisaatiota on nyt piirretty – kuka tarttuu seuraavana haasteeseen?

Sanni Penttinen