Tiedotteet

Tiehankkeiden suunnittelu käynnistettävä nopeasti

Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen lokakuun kokous pidettiin Ammattiopisto Luovin tiloissa Liperissä. Kokouksen alussa maakuntahallitus sai katsauksen perusväylänpidon rahoitukseen ja tiehankkeisiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Tommi Huttuselta. Perusväylänpidon rahoitus on ensi vuonna 80,6 miljoonaa euroa Itä-Suomessa. Niukka rahoitus ja hintatason nousu vaikuttavat niin, että maanteiden korjausvelka kasvaa. Itä-Suomessa oli vuoden 2021 lopussa 1 200 kilometriä päällysteen osalta huonokuntoista maantietä.

– Maakuntahallituksen viesti ELY-keskukselle oli, että suunnitteluvalmiutta tulee nopeasti lisätä tiehankkeiden osalta, jotta alueelta voidaan reagoida yllättäen avautuviin rahoitusmahdollisuuksiin. Esimerkiksi kuutos- ja ysitien suunnittelu on käynnistettävä välittömästi, totesi maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton valmisteleman lausunnon kansallisen metsästrategian luonnoksesta. Vuoteen 2035 yltävässä strategiassa painotetaan entistä enemmän kokonaisvaltaista kestävää kehitystä sekä metsien merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Maakuntaliiton lausunnossa muun muassa muistutetaan, että kansallisen vaikuttamisen EU:n eri metsäohjelmiin, -direktiiveihin ja -strategioihin tulee olla yhtenäistä ja selkeää. Myös alueiden osaamista tulee kuunnella sekä EU-vaikuttamisessa että kansallisessa päätöksenteossa.

Maakuntahallitus hyväksyi POKAT 2025 -maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman. Kun maakuntaohjelmassa piirretään Pohjois-Karjalan kehittämisen suuri kuva neljäksi vuodeksi, niin vuosittain laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa mennään konkreettisemmalle tasolle nimeten kehittämiskohteita. Lisäksi suunnitelma käsittää listauksen tärkeimmistä hankkeista, joiden toteuttaminen vaatii valtion rahoitusta ja maakunnan ulkopuolella tehtäviä päätöksiä. Tällä hetkellä maakuntaohjelmaa toteutetaan 149 kehittämishankkeen kautta ja niiden rahoitus on 35 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 95 prosenttia tulee EU:lta. Hankkeiden määrä tulee kasvamaan nopeasti, kun EURA 2021 -järjestelmän tekniset ongelmat saatiin ratkaistua lokakuun lopussa.

Kokouksen toinen lausuntoasia koski Joensuun kaupungin Mehtimäen urheilualueen asemakaavan muutosta. Jäähallin laajennus- ja perusparannushanke, padelhallin uudisrakentaminen ja curlinghallin laajennus vaativat muutoksia voimassa olevaan kaavaan. Uimahallin mahdollinen laajennus ei alustavan suunnitelman mukaan mahdu nykyiselle tontille, vaan tonttia on laajennettava. Maakuntaliitto pitää käynnistynyttä kaavahanketta erittäin hyvänä: se mahdollistaa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävän urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan keskittymän kehittämisedellytykset.

Maakuntahallitus päätti esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaliiton vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2023. Maakuntaliiton ensi vuoden toimintamenot ovat ensi vuonna 4 055 924 euroa. Kuntien maksuosuus kasvaa 2,96 prosentilla.

Liperin kunnan terveiset maakuntahallitukselle toi elinkeinoyhtiön Lipertek Oy:n toimitusjohtaja ja elinkeinojohtaja Mika Hyttinen ja Liperin kunnan talousjohtaja Pellervo Hämäläinen. Eri puolilla kuntaa on vireillä ulkoilu- ja matkailupuolen investointeja ja hankkeita. Muun muassa Pärnävaaran rakennettu kiinteistökanta on jo siirtynyt yrittäjävetoiseksi, mikä osaltaan vauhdittaa alueen rakentumista ympärivuotiseksi vapaa-ajankeskukseksi. Kokouspaikkana toimineen ammatillisen erityisoppilaitoksen Luovin tilat Veljesharjulla hiljenevät vuonna 2024 opetuksen siirtyessä Joensuuhun. Rakennushistoriallisesti arvokkaan alueen tulevaisuus on vielä avoin.  

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 21.11.

Lisätiedot: maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, hanna.huttunen@eduskunta.fi, maakuntajohtaja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala