Tiedotteet

Pohjois-Karjalan kehittämiseen käytettävissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä

EURA 2021 -järjestelmän korjaaminen on edennyt. Yritystukihakemusten päätösten tekeminen voidaan aloittaa lähiaikoina.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueellisen rahoitussuunnitelman (Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027) vuosille 2022–2024. Rahoitussuunnitelma pitää sisällään rahanjaon ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton välillä.

Ensi ja sitä seuraavana vuonna Pohjois-Karjalassa on käytettävissä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta yhteensä 31,198 miljoonaa euroa. Maakuntaan ohjataan samoille vuosille Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja valtion rahoitusta 15,077 miljoonaa euroa sekä Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) ja valtion rahoitusta 45,021 miljoonaa euroa.

Kokonaisuudessaan kyseessä on kaikkien aikojen suurin rahoitus Pohjois-Karjalaan, mikä johtuu siitä, että käytössä ovat myös ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden rahat, joiden jakaminen viivästyi EURA 2021 -järjestelmässä olleiden teknisten ongelmien takia. Yritystukihakemusten päätösten tekeminen voidaan kuitenkin aloittaa lähiaikoina. Normaaliin käsittelytahtiin päästään ensi vuoden aikana. EURA 2021 -järjestelmän käyttöönottoaikataulusta saa tietoa osoitteessa www.eura2021.fi.

Tukia myönnetään eri EU-rahastoista yritystoiminnan kehittämiseen ja investointeihin, TKI-toimintaan ja sen kehittämiseen, saavutettavuuden parantamiseen, osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Painopisteinä ovat myös digitalisaation kehittäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevat toimenpiteet. Maakunnan yhteistyöryhmän viesti maakunnan toimijoille onkin, että nyt kannattaa valmistella aktiivisesti ohjelmakauden tavoitteisiin vastaavia hankkeita ja seurata rahoitusten hakuaikoja.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tarkoituksena on kompensoida Suomessa niitä taloudellisia ja sosiaalisia haittavaikutuksia, joita syntyy energiaturpeen käytön puolittamisessa vuoteen 2035 mennessä. JTF-rahoituksella tuetaan mm. tuotteiden, palvelujen ja osaamisen kehittämistä sekä investointeja ja TKI-toimintaa. Lisäksi rahastosta voidaan tukea turvesoiden ennallistamista. Näillä kaikilla tukitoimilla vaikutetaan maakunnan talouden monipuolistamiseen.

Pohjois-Karjalan esitykset itäisen Suomen kehittämistoimiksi

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Pohjois-Karjalan esityksen itäisen Suomen kehittämistoimista sekä siihen liittyvän rahoitussuunnitelman lisärahoituksesta. Käytännössä kyseessä on työ- ja elinkeinoministeriölle laadittu listaus pohjoiskarjalaisista ja Itä-Suomen yhteisistä hankkeista, joille voisi myöntää rahoitusta ylimääräisessä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen kohdentamisessa. Tällä enintään 13,5 miljoonan euron lisärahoituksella pyritään loiventamaan Ukrainassa käytävän sodan vaikutuksia itäisessä Suomessa.

Pohjois-Karjala esittää kehittämistoimiksi muun muassa kolmea fotoniikka-alan hanketta Joensuussa, kansainvälisen matkailun ylimaakunnallista hanketta (Lakeland) ja Saimaan alueen kulttuuri- ja ruokamatkailun hanketta.

Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksissa 22.9. ja 13.10. käsitellyt hankkeet, jotka ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen:

• Digiosallisuus Pohjois-Karjalassa, 1.9.2022–31.12.2023, hakija Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, haettu EU:n ja valtion rahoitusta ELY-keskukselta 130 286 euroa
• SOTE HYTE Living Lab – Yhteiskehittämistä Pohjois-Karjalassa, 1.10.2022–31.12.2023, hakija Karelia ammattikorkeakoulu Oy, haettu EU:n ja valtion rahoitusta ELY-keskukselta 246 960 euroa
• Mie tahon täyttä elämää!, 1.12.2022–31.12.2023, hakija Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr, haettu EU:n ja valtion rahoitusta ELY-keskukselta 104 730 euroa.

Kyseiset hankkeet rahoitetaan edellisestä, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.12.