Euregio Karelia

Euregio Karelia

Euregio Karelia on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan yhteis­työ­alue ja yhteinen poliit­tinen foorumi, joka perus­tet­tiin 24.2.2000 solmi­tulla sopimuk­sella. Sopimuksen allekir­joit­tivat Suomen puolelta alueen kolmen maakun­ta­liiton edustajat ja Venäjän puolelta Karjalan tasavallan ulkomaan­suh­teiden ministeri.

Euregio Karelian perus­tana on partne­ria­lueiden yhteinen tahto parantaa väestön elino­lo­suh­teita rajan­ylit­tävän yhteis­työn avulla. Euregio Karelian tarkoi­tuk­sena on toimia toimi­joiden yhteis­työ­foo­ru­mina, syventää jäsena­lueiden ohjelma- ja hanke­pe­rus­teista rajan­ylit­tävää yhteis­työtä sekä tuoda yhteis­työhön strate­ginen ja poliit­tinen ohjaus. Myös alueen edunval­vonta on Euregio Karelian tärkeä tehtävä.

Lisätie­toja