Circwaste

Circwaste-hankkeen eteneminen

Tälle sivulle kootaan tieto Circwaste-hankkeen ajankohtaisista asioista, hankkeessa aikaansaadut materiaalit, seminaariaineistot sekä tiivistelmät alueellisen yhteistyöryhmän kokouksista.

Kiertotalouden tiekartta

Osana Circwaste-hanketta Pohjois-Karjalassa on laadittu alueellinen kiertotalouden tiekartta. Sen painopisteiksi on valittu rakentamisen jätteet sekä yhdyskuntajätteiden syntypaikkalajittelun edistäminen.  Pohjois-Karjalan kiertotalouden tiekartta on päivitetty kesäkuussa 2021.

Kotitalousjätteet ja biojätteen keräys

Lisätietoa kotitalousjätteiden määrästä ja biojätteen keräyksestä löytyy materiaalitkiertoon.fi verkkosivustolta.

Seminaarien aineistot