Ajankohtaista

Lahjoitushankkeella vahvistetaan kuntaoikeuden osaamista Joensuussa

Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan kunnat ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto hakevat yliopiston Joensuun kampukselle entistä vahvempaa roolia kunta-asioiden ja kuntaoikeuden tutkimuksessa ja kehittämisessä. Maanantaina 24.1. kokoontunut maakuntahallitus päätti osallistua lahjoitushankkeeseen, jolla mahdollistetaan kuntaoikeuden tutkimusjohtajan palkkaaminen Joensuun kampukselle viideksi vuodeksi.

Maakuntaliiton osuus viisivuotisesta hankkeesta on 20 prosenttia eli 100 000 euroa. Rahoitus osoitetaan Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta. Itä-Suomen yliopisto ja oikeustieteiden laitos ovat mukana 150 000 euron omarahoitusosuudella. Pohjois-Karjalan kuntien rahoitusosuus on yhteensä 150 000 euroa. Lisäksi hankkeeseen pyritään keräämään lahjoituksia vähintään 100 000 euroa. Kerätystä rahoituksesta laaditaan lahjoituskirja yliopistolle. Myös Kuntaliitto ja Keva ovat ilmaisseet olevansa alustavasti kiinnostuneita rahoittamisesta.

Toiminta käynnistyisi Joensuussa aikaisintaan syksyllä 2022. Kunta-alan ja kuntaoikeuden osaaminen auttaisi niin Pohjois-Karjalan kuin muita Suomen kuntia. Voimakkaassa murroksessa oleva kuntasektori tarvitsee tukea mm. tuleviin hyvinvointialueisiin sekä TE-palveluihin liittyen.

Maakunnan toimijoiden tahtona on, että toiminta jatkuu Joensuussa myös lahjoitushankkeen päätyttyä.

Kunta-asioiden ja kuntaoikeuden tutkimus on ollut perinteisesti vahvaa Tampereen yliopistossa. Siellä tästä osa-alueesta kuitenkin luovutaan, mikä avaa tilaisuuden Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle.

Saimaan alueesta leivotaan Euroopan ruokamatkailun pääkaupunki

Saimaan alueesta voi tulla vuonna 2024 Euroopan ruokamatkailun pääkaupunki, sillä alue on saanut kutsun osallistua kilpailuun European Region of Gastronomy -tittelistä.  Kyseessä on kansainvälisesti arvostettu tunnustus, jonka keskiössä on ruokamatkailun lisäksi alueiden elinvoimaisuus sekä kansainvälinen yhteistyö ja näkyvyys.

Hakua ovat lähteneet rahoittamaan alkuvaiheessa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitot sekä neljä kaupunkia: Mikkeli, Lappeenranta, Savonlinna ja Joensuu. Yhteinen haku on jatkumoa yhteistyölle, joka käynnistyi Saimaa-ilmiössä. Alustavasti puhutaan kuuden miljoonan euron hankekokonaisuudesta.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus sai tiedokseen European Region of Gastronomy -haun tilannekatsauksen. Hallitus päätti osoittaa hakuvaiheen sekä koordinaatiohankkeiden omarahoitukseksi yhteensä enintään 30 000 euroa vuosille 2022–2025.

Päätös statuksen myöntämisestä julkaistaan loppukesällä tai syksyllä 2022 Brysselissä.

Maakuntahallitus kävi kokouksessa myös keskustelua Maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaiheen saamasta palautteesta. Vuodenvaihteessa lausuntokierrokselle olleeseen kaavaehdotukseen saatiin 30 lausuntoa. Turvetuotantoon liittyvät asiat saivat eniten palautetta – sekä myönteistä että kielteistä. Maakuntahallitus palaa asiaan seuraavassa kokouksessa, jolloin on tarkoitus hyväksyä vastineet lausuntoihin.

Maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 21.2.