Ajankoh­taista

Pohjois-Karjalan villa­suk­ka­kil­pailun sukkia hyväntekeväisyyteen

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto lahjoitti villa­sukkia Hope ry:n Joensuun paikal­lis­toi­mi­joille lauan­taina 15.1.2022. Mitä tahansa sukkia ne eivät olleet, vaan maakunnan 300-vuotisjuhlavuoden villa­suk­ka­kil­pai­luun lähetet­tyjä töitä.

- Sukat ovat olleet esillä Taito­kort­te­lissa ja Joensuun pääkir­jas­tossa ja ne ovat kerän­neet paljon ihastusta. Vaikut­tavaa hyvän­te­ke­väi­syys­työtä tekevän Hopen kautta ne tuottavat varmasti lisää iloa. Hope jakaa ne kevään aikana asiakas­per­heil­leen, kertoo kilpailun ideoinut Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nupponen.

Viime vuonna pidet­tyyn villa­suk­ka­kil­pai­luun ilmoi­tet­tiin yhteensä 52 villa­suk­ka­paria kolmeen eri sarjaan. Osa näistä sukista jäi maakun­ta­liiton haltuun ja ne luovu­tet­tiin nyt hyvän­te­ke­väi­syy­teen, kuten kilpai­lu­kut­sussa ilmoitettiin.

Villa­suk­ka­kil­pailun satoon voi tutustua alla olevassa osoit­teessa. Sivuilta löytyy myös neulon­taoh­jeet kilpai­lussa pärjän­neistä sukkamalleista.