Agrores-toimijoita ryhmäkuvassa Joensuussa.

AgroRES-kumppanit tutustuivat pohjoiskarjalaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto isännöi AgroRES-projektin hankevierailua Pohjois-Karjalassa 30.11.–1.12.2021. Vierailun tavoitteena oli tekninen tiedonvaihto maatalouden ja maaseudun uusiutuvaan energiaan liittyen tutustumalla pohjoiskarjalaisiin kohteisiin. Vierailulle osallistui AgroRES-hankkeen partnerit ja sidosryhmiä Iso-Britanniasta, Espanjasta, Italiasta, Irlannista, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta.

Interreg Europe -rahoitteinen AgroRES-hanke edistää uusiutuvan energian käyttöä maataloudessa ja maaseudulla.

Vierailun kohteina olivat Enon energiaosuuskunta, BioKymppi, Sirkkalan energiapuisto, MottiMikko ja Koivikon Kartano. Lisäksi tutustuttiin maakunnalliseen BlackGreen-hankkeeseen ja Pohjois-Karjalan ilmasto-, energia- ja biotaloustyöhön.

Enon energiaosuuskunta kuuluu ensimmäisiin suomalaisiin energiaosuuskuntiin, joissa kaukolämpöä tuotetaan metsähakkeella. Lisäksi osuuskunnassa hyödynnetään aurinkoenergiaa. Myös pilkeyritys MottiMikossa hyödynnetään aurinkoenergiaa. BioKymppi puolestaan jalostaa erilaisista orgaanisista jätteistä sähköä, lämpöä ja lannoitteita Kiteellä kuuluen alan pioneereihin Itä-Suomessa.

Kiteellä sijaitsee myös Koivikon Kartanon luomumaitotila, jossa investoidaan uusiutuvaan energiaan. Sirkkalan energiapuisto on Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristö uusiutuvan energian teknologioille ja niiden sovellettavuudelle. Black Green -hanke edistää biohiileen liittyvää liiketoimintaa Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto esitteli vieraille maakunnan ilmasto- energia- ja biotaloustyötä, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja tarjota sopeutumiskeinoja muutokseen.

– Vierailu mahdollisti myös pohjoiskarjalaisten sidosryhmien verkostojen luomisen muihin eurooppalaisiin sidosryhmiin. AgroRES-hankkeessa tehdyn tiedonvaihdon tavoitteena on oppia toisilta eurooppalaisilta alueilta oman alueen uusiutuvan energian kehittämiseksi maataloudessa ja maaseudulla, kertoi hankkeen Pohjois-Karjalan projektipäällikkö Tanja Kähkönen.

Tiedote julkaistu 31.1.2022.

Lisätietoja