Liikenne ja matkailu 

Ilmalii­kenne

Täältä löytyvät lento­lii­ken­teen matkus­ta­ja­määrät sekä liiken­nöin­ti­vuo­rojen määrät lentoasemittain.

Tuoreimmat tiedot lento­lii­ken­teestä Excel-muodossa Finavian sivuilla:
Lento­lii­ken­teen tilastot | Finavia