Asuminen ja rakentaminen 

Raken­nukset ja kesämökit

Huom! Vuodesta 2020 alkaen kesämök­ki­kan­taan ei enää lasketa niin sanot­tuja mummon­mök­kejä. Sen sijaan vuokrat­tavat lomamökit sisäl­tyvät uuteen mökki­kan­taan. Tämän vuoksi tilas­tossa on vuodesta 2019 vuoteen 2020 useim­missa kunnissa selvää vähene­mistä kesämök­kien määrässä.