Työ, palkat ja toimeentulo 

Työnvä­li­tys­ti­lasto (TEM)

Työnvä­li­tys­ti­lasto päivittyy joka kuukausi, ja sen keskei­simmät tiedot ovat työttö­mien työnha­ki­joiden määrä sekä osuus työvoimasta.