Koulutus ja tutkimus 

Väestön koulu­tus­ra­kenne

Koulu­tusaste kertoo väestön koulu­tus­tason kunnit­tain, seutu­kun­nit­tain ja maakuntatasolla.