Väestö ja yhteiskunta 

Väestö­ra­kenne

Väestö­ra­kenne kuvaa väestön määrää alueella iän ja sukupuolen mukaan.