Tiedotteet

Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen suunnitelma valmistui

Pohjois-Karjalan ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma kannustaa osallistumaan ja tekemään yhdessä.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma julkistettiin Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätöstilaisuudessa keskiviikkona 18.5.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toiminut hanke on ollut tärkeä työrukkanen suunnitelman laadinnan ohessa, sillä siinä on kokeiltu käytännössä erilaisia kulttuurihyvinvointia edistäviä asioita ja kehitetty uusia toimintamalleja. Muun muassa Liperin taajamiin on tulossa yhteisötaideteoksia ja entisen Enon kunnan alueella on ikäihmisten arkea piristetty kuvataiteen ja musiikin keinoin.

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan, kun toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös muita yhteiskunnallisia tavoitteita, esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisy tai ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen toteaa, että maakunnan ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma antaa hyvän pohjan tälle työlle.

– Maakunnassa on vahva tahtotila kehittämiselle. Prosessin aikana on käynyt ilmi, että tämä koetaan tärkeäksi kuntien, järjestöjen, taiteilijoiden ja Siun soten piirissä, Nupponen sanoo.

Vuoteen 2025 ulottuvan Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointisuunnitelman painopistealueet ovat:

  1. Hyvinvoiva ja osallistuva asukas
  2. Elinvoimainen yhteisö
  3. Yhteistoimijuus ja yhdessä tekeminen.

Suunnitelmassa jokaiselle painopistealueelle on määritelty kehittämistavoitteet sekä niiden kärkiteemat. Kärkiteemat ovat positiivisia lähiajan päämääriä, joihin maakunnassa tähdätään kulttuurihyvinvointitoiminnalla.

Läpileikkaaviksi periaatteiksi on määritelty, että toiminnan tulee olla avointa, esteetöntä, osallisuuden mahdollistavaa, saavutettavaa, turvallista, työllistävää ja yhteisöllisyyttä edistävää. Suunnitelman toteuttajina ovat maakunnan asukkaat, kulttuuritoimijat, taiteilijat, viranomaiset, elinkeinoelämä, koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt ja yhteisöt sekä muut toimijat.

Suunnitelma jalostuu nopeasti käytäntöön. Esimerkiksi Siun sote on palkannut tulevalle kesälle asiantuntijan kehittämään kulttuurihyvinvointitoimintaa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman taustalla on vuonna 2019 hyväksytty Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategia. Strategiaprosessin aikana päätettiin laatia erillinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman taustatyötä on siis tehty aktiivisesti useamman vuoden ajan niin kulttuuritoimijoiden kuin myös järjestö- ja kuntasektoritoimijoiden kanssa.