Tiedotteet

Väyläverkon investointiohjelmassa huomioitava muuttunut tilanne

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi muutoksin Itä-Suomen maakuntien yhteisen lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta. Vuosia 2023–2030 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Itäisen Suomen maakunnat (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ovat huolestuneita investointiohjelman alueellisesta painottumisesta etelään ja länteen. Luonnokseen sisältyvistä rataverkon kehittämishankkeiden rahoituksesta yli 70 prosenttia kohdistuu Etelä- ja Länsi-Suomeen ja vain noin 20 itäiseen Suomeen. Vastaavasti maantieverkon kehittämishankkeista noin 70 prosenttia sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa ja noin 26 Itä-Suomessa.

Luonnoksessa ei ole otettu huomioon Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vaikutuksia. Maakuntaliitot esittävätkin, että investointiohjelman pohjaksi laaditaan ensin ajantasainen tilannekuva. Tämä siksi, että muutokset Venäjän rajaliikenteessä eri liikennemuotojen osalta vaikuttavat kaikkein merkittävimmin itäiseen Suomeen. Muun muassa Saimaan kanavan tavaravirtojen siirtyminen jo tulevalla liikennöintikaudella itäisen Suomen maanteille ja raiteille merkitsee merkittävää lisäkuormaa jo muutenkin korvausvelkaa omaaville väylille. Jos liikenne siirtyy kokonaan teille, kyseessä on yli 50 000 rekkakuormaa vuodessa.

Investoinnit itäisen Suomen logistiikan toimivuuden turvaamiseksi onkin käynnistettävä pikaisesti.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto esitti muutoksena lausuntoon, että tulevissa väyläverkon investointiohjelmissa on huomioitava Venäjän hyökkäyssodan takia muuttunut turvallisuustilanne, ja huoltovarmuuteen liittyvät väylähankkeet on priorisoitava investointiohjelmissa.

Diplomi-insinöörien koulutuksen suunnittelu alkaa

Maakuntahallitus hyväksyi Tekniikan koulutuksen suunnitteluhanke Pohjois-Karjalassa -hankkeelle 100 000 euron Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan.

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy syksyllä 2023 diplomi-insinöörien koulutus, jolla pyritään vastaamaan tekniikan alan osaajapulaan Itä-Suomen alueella. Joensuussa ja Kuopiossa toteutettava koulutus on suunniteltu vastaamaan tunnistettuihin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Rahoituksen saaneessa Itä-Suomen yliopiston hankkeessa käynnistetään koulutuksen suunnittelu ja koordinointi sekä luodaan koulutussisällöt teistyössä alueen yritysten kanssa siten että ne vastaavat alueen yritysten tarpeisiin. Tavoitteena on myös luoda kattava opiskelijoiden harjoitteluverkosto alueen yrityksiin.

Kokouksessa käsiteltiin myös Venäjän hyökkäyssodan vaikutusta maakuntaliiton rajan ylittävään yhteistyöhön. Se vaikuttaa niin, että yhteistyö Venäjän kanssa ja siihen tarkoitettu rahoitus on jäädytetty. Rahoituksen osalta eniten askarruttaa Karelia CBC -ohjelma, jonka kautta Pohjois-Karjalaan oli tulossa useita miljoonia euroa rajan ylittävään yhteistyöhön.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 23.5.

Lisätiedot: Hanna Huttunen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi, Markus Hirvonen, maakuntajohtaja, 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala, Jyrki Suorsa, liikenneasiantuntija, 050 466 8511, jyrki.suorsa@pohjois-karjala.fi