Väestö ja yhteiskunta 

Muutto­liike

Kunnasta pois muutta­neiden määrä ikäryh­mit­täin, kuntaan muutta­neiden määrä ikäryh­mit­täin ja kunnan netto­muutto ikäryh­mit­täin. Tiedot ovat vuodelta 2022.