BIO4ECO

BIO4ECO – kestävän alueellisen bioenergiapolitiikan pelinrakentaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana huhtikuussa 2016 käynnistyneessä Bio4Eco-hankkeessa. Bio4Eco tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen erityisesti uusiutuvan energian, rakennusten energiatehokkuuden sekä metsä- ja maatalousbiomassan käytön osalta. Hanke on rahoitettu Interreg Europe –ohjelmasta.

Hanke kuuluu EU:n vähähiilisen talouden kehittämisen toimintalinjaan, jonka tavoitteena on parantaa aluekehityssuunnitelmien, -ohjelmien ja strategioiden toteuttamista etenkin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman ja eurooppalaisten alueyhteistyöohjelmien vähähiiliseen talouteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Hankkeen puitteissa järjestetään temaattisia työpajoja ja opintovierailuja sekä tuetaan paikallista sidosryhmätyöskentelyä. Tavoitteena on, että hanke johtaa uusiutuvan energian osuuden kasvuun hankealueen kokonaisenergiankulutuksessa, tuo bioenergian ja biotalouden mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon ja raivaa tietä tuleville strategioille, jotka kytkevät ilmastotavoitteet ja alueellisen biotalouden toisiinsa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana (04/2016–09/2018) tehtiin toimintasuunnitelma alueellisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja hankkeen toinen vaihe (10/2018–09/2020) sisälsi suunnitelman toteuttamisen ja seurannan. Elokuussa 2021 hankkeelle myönnettiin lisärahoitusta ajalle 10/2021–03/2023. Jatkohankkeessa analysoidaan COVID-19-pandemian vaikutuksia hankealueen biotaloussektorille sekä tunnistetaan ja jaetaan hyviä käytäntöjä, jotka auttavat sektoria kriisin yli ja kohti uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 625 610 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osuus on 205 644 euroa.

Hanketta johtaa Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC (Espanja).

Hankkeen kumppanit ovat:

  •     Forest Sciences Centre of Catalonia CTFC (Espanja)
  •     Regional Council of North Karelia (Suomi)
  •     French Federation of Forest Municipalities (Ranska)
  •     Latvian Forest Owner’s Association (Latvia)
  •     Ministry of Agriculture Republic of Latvia (Latvia)
  •     Regional Development Agency Centru (Romania)
  •     Slovenia Forest Service (Slovenia)

Executive forest agency (Bulgaria), Government of Catalonia – Directorate General of Natural Environment (Espanja) ja Abruzzo Region – Rural Development and Fisheries Policies Department (Italia) olivat mukana hankkeen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa, mutta eivät enää jatkokaudella 10/2021–03/2023.

Lisätietoja