Tiedotteet

Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavasta tehtiin yksi valitus

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen kaavakartan, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostuksen liitteineen kokouksessaan 13. kesäkuuta.

Vaihekaavassa tarkasteltiin turvetuotantoa, arvokkaita soita ja rakennettua kulttuuriympäristöä. Samalla kumottiin voimassa olleen maakuntakaavan vanhentuneet kaavavaraukset turvetuotannon osalta sekä maakunnallisen rakennetun kulttuuriympäristön osalta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry on tehnyt kaavapäätöksestä kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Valitus koskee kaavan turvetuotantoalueiden ratkaisua.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus tulee alkusyksystä antamaan lausunnon kaavavalituksesta ja tekemään päätöksiä kaavan voimaantulosta.