Tiedot­teet

Maakun­ta­päi­vänä laite­taan liikettä niveliin – maakun­ta­liitto tukee 15 tapahtumaa

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään elokuussa teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Maakun­ta­liitto haki tapah­tu­mien toteut­tajia tarjous­kil­pailun kautta helmi–huhtikuussa. Tarjouksia tuli 29 kappa­letta, joista maakun­ta­liiton raati valitsi 15 tapah­tumaa. Kukin tapah­tuma saa 3 300 euron tuen järjestelyihin.

Maakun­ta­liiton tukemat tapah­tumat ovat (nimi, järjes­täjä, paikka, ajankohta)

 1. Liikettä 24 h, Juuan kunta, Juuka, 25.–26.8.
 2. Maakun­ta­päivät Nurmek­sessa, Nurmeksen kaupunki, Valtimo ja Nurmes, 19. ja 26.8.
 3. Maakun­ta­matka Sotku­maan, Polvi­järven kunta, Polvi­järvi, 12.8.
 4. Valon yö, Möhkön matkai­lu­yh­distys, Ilomantsi, 26.8.
 5. Seikkai­lul­linen liikun­tail­ta­päivä, Kajakki Kaisa, Liperi ja Outokumpu, 12. ja 13.8.
 6. Huissin hauskaa liikuntaa luonnon­ve­sissä, Selkien kyläyh­distys, Kontio­lahden Selkien kylä, 19.8.
 7. Maakun­ta­päivä Tuupo­vaa­rassa, Tuupo­vaaran Sepot, Joensuun Tuupo­vaaran pitäjä, 19.8.
 8. Pohjois-Karjalan hyvin­voin­ti­fes­tarit, Itä-Suomen liikun­tao­pisto, Joensuu, 26.8.
 9. Paloaukea – Pohjois-Karjalan liikun­ta­kylä, Ylämyllyn Yllätys, Liperin Ylämylly, 25.–26.8.
 10. Pyörällä ristiin rastiin, Joensuun pyöräi­lijät, Joensuu, Kontio­lahti, Liperi, Polvi­järvi, useita tilaisuuksia
 11. Luonto­lii­kuntaa Lykyn­lam­mella, Kalevan Rasti, Joensuu ja Kontio­lahti, 24.8.
 12. Pohjois-Karjala jumps ropee, Ropee, 18 paikka­kunnan kiertue, 11.–27.8.
 13. Henki kulkee – Pohjois-Karjalan kätketyt kummi­tukset, Joensuun voimis­telu ja liikunta, Joensuu, Outokumpu, Liperi 26.8.
 14. Kesälahti City Mahaton jatkot, Kitee, 26.8.
 15. Potsi­raitti, Tohma­järven kunta, 26.8.

Valitut tapah­tumat innos­tavat liikku­maan, ovat sisäl­löl­tään monipuo­lisia, lisäävät tietoi­suutta liikun­ta­mah­dol­li­suuk­sista ja ‑paikoista ja ne sijoit­tuvat eri puolille maakuntaa.

- Viime aikoina on noussut useassa eri yhtey­dessä huoli liikku­mat­to­muuden ja liial­lisen istumisen haitoista tervey­delle. Liikku­mat­to­muu­desta aiheutuu myös suuri kustannus yhteis­kun­nalle. Haluam­mekin kannustaa ja haastaa ihmisiä aktii­vi­sem­paan ja liikku­vam­paan elämän­ta­paan maakun­ta­päi­vänä. Pohjois-Karjalasta löytyy varmasti jokai­selle sopiva tapa nauttia liikun­nasta, toteaa arvioin­ti­raa­tiin kuulunut Laura Jussila Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Maakun­ta­liitto haluaa kannustaa myös muita toimi­joita järjes­tä­mään maakun­ta­päivän teemaan sopivia tapah­tumia. Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää voi viettää monin eri tavoin.

Maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna 11.–28. elokuuta. Pääpäivä on elokuun viimeinen lauantai 26.8.

Maakun­ta­liiton tukemat maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille. Tapah­tu­mista tulee kesän aikana tarkemmat tiedot Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteriin.

Lisätiedot: viestin­tä­asian­tun­tija Laura Jussila, p. 050 343 7875, [email protected], viestin­tä­pääl­likkö Sami Tolvanen, p. 050 305 7850, [email protected]