Tiedot­teet

Verkka­ri­per­jantai on Pohjois-Karjalan oma Casual Friday

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivän pääpäivää viete­tään lauan­taina 26.8. Tänä vuonna juhla­päivän viettoon laskeu­du­taan maakun­nal­lisen verkka­ri­per­jan­tain kautta.

Käytän­nössä verkka­ri­per­jantai on sitä, että pohjois­kar­ja­laiset pukeu­tuvat mielei­siinsä vaattei­siin kaikkialla – työpai­koilla, kouluissa, kaduilla ja konser­teissa. Tyyli on vapaa ja turhan­tär­keys minimissä. Kaikki ovat terve­tul­leita mukaan tempaukseen.

Kysymys kuuluu, että miksi vasta nyt? Sitä sopii miettiä, sillä Pohjois-Karjalahan on ollut kauan Suomen tunne­tuin verkka­ri­maa­kunta, jos mitta­rina käyte­tään Leevi and the Leavingsin vuonna 1986 julkai­seman Pohjois-Karjala-kappa­leen suosiota.

Tempauksen takana on Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton koordi­noima maakun­nal­linen viestin­tä­ver­kosto, jossa on mukana kuntien, oppilai­tosten ja kuntien yhtiöiden viestin­nästä ja markki­noin­nista vastaavia henkilöitä.

- Kuten kaikki hyvät jutut, tämäkin idea syntyi vapaa­muo­toi­sessa jutus­te­lussa. Verkka­ri­per­jantai on ensisi­jai­sesti rento hyvän mielen tempaus, mutta tokihan siihen liittyy myös tässä ajassa muistut­ta­misen arvoisia asioita, kuten suvait­se­vai­suus ja yhdessä tekeminen. Viestimme on, että täällä voi olla oma itsensä ja elää sellaista elämää kuin haluaa, sanoo viestin­tä­ver­kostoa luotsaava Sami Tolvanen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Verkka­ri­per­jan­tain tunnelmia voi seurata sosiaa­li­sessa mediassa aihetun­nis­teilla #verkka­ri­per­jantai #pohjois­kar­jala, #oleomait­sesi ja #maakun­ta­päivä. Pohjois-Karjala jakaa postauksia, kun niihin muistaa merkitä tägit @pohjoiskarjala (Facebook) ja @pohjois_karjala (Insta­gram).