Lähikuva punaherukkatertusta.

Maakun­ta­päivän teemana Makujen Pohjois-Karjala – maakun­ta­liitto tukee 15 tapahtumaa

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään elo-syyskuussa teemalla Makujen Pohjois-Karjala. Maakun­ta­liitto haki tapah­tu­mien toteut­tajia tarjous­kil­pailun kautta maalis­kuussa. Tarjouksia tuli 31 kappa­letta, joista maakun­ta­liiton raati valitsi 15 tapah­tumaa. Maakun­ta­liitto myöntää valituille tapah­tu­mille 3 300 euron tuen järjestelyihin.

Maakun­ta­liiton tukemat tapah­tumat (nimi, järjes­täjä, paikka, ajankohta)

1. Luonnosta lauta­selle, Heinä­veden kunta, useita tapah­tu­ma­paik­koja Heinä­ve­dellä, 7.9.

2. Juuan kukko­päivät, Juuka-seura ry, Kivikylä (Juuka), 13.–14.9.

3. Kesälahden mainio Maakun­ta­päivä, Kesälahden Martat ry, Kesälahti, 31.8.

4. Perin­ne­herk­kuja ja kulttuuria syysillan hämärässä, Kolin kulttuu­ri­seura ry, Kolin kylä (Lieksa), 31.8.

5. Lenkki-kansanterveyskarnevaalin kiertue, Maarian­vaaran teatteri ja Maarian­vaaran nuori­so­seura ry, Joensuu, Lieksa, Polvi­järvi, aikataulu vahvistamatta

6. Valon Yö Möhkössä, Möhkön Matkai­lu­yh­distys ry, Möhkö (Ilomantsi), 31.8.

7. (Ruoka)kohtaamisia Ranta­puis­tossa – yhtei­söl­linen ruoka­mat­kai­lu­ta­pah­tuma, ProAgria Itä-Suomi ry, MKN Itä-Suomi, Joensuu, 31.8.

8. Karjalan kipinät ‑kiertue, Tiede­kettu, kiertue 5 paikka­kuntaa, 31.8.–29.9.

9. Yhteisen pöydän äärellä – luonnon makuja ja elämyksiä,Matexpro Oy, Luonto­keskus Ukko (Koli, Lieksa), 31.8.

10. Maakun­ta­päivän ruoka­juhlaa, Nurmeksen kaupunki, Nurmes, 31.8.

11. Makujen päivä Museo­mäellä, Polvi­järven kunta, Polvi­järvi, 7.9.

12. Sieni­kult­tuu­ri­retket, Sanaratas ry, Kontio­lahti ja Hammas­lahti, 12.9. ja 15.9

13. Elotulet, Uimaharjun taaja­mayh­distys ry, Uimaharju, 31.8.

14. Astu pöytään ‑perin­ne­ruo­ka­ta­pah­tuma Venejoen Myllyllä, Venejoen Mylly, Romppala (Kontio­lahti), 14.9. tai 21.9.

15. Tanssiva elämys­kah­vila, Relevé, Joensuu, 31.8.

Valitut tapah­tumat ovat uuden­laisia ruokaa ja kulttuuria yhdis­täviä yleisö­ti­lai­suuksia, ne nostavat esille pohjois­kar­ja­laista ruoka­kult­tuuria ja sijoit­tuvat eri puolille maakuntaa.

- Ruoka on olennainen osa pohjois­kar­ja­laista vieraan­va­rai­suutta ja yhtei­söl­li­syyttä, mikä näkyy tänä vuonna vahvemmin myös maakun­ta­päivän vietossa. Maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat samalla osa Saimaan alueen ruoan ja kulttuurin juhla­vuotta, jossa ovat mukana Pohjois-Karjalan lisäksi Etelä-Karjala ja Etelä-Savo. Juhla­vuonna yhdis­te­tään ruokaa, taidetta ja kulttuuria uuden­lai­siksi elämyk­siksi, joiden kautta Saimaan aluetta voi kokea kaikin aistein, sanoo arvioin­ti­raa­tiin kuulunut markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Maakun­ta­päivän vietto käynnistyy lauan­taina 31.8. ja jatkuu 29.9. saakka. Maakun­ta­liitto haluaa kannustaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia juhlis­ta­maan maakun­ta­päivää eli Pohjois-Karjalan synty­mä­päivää. Maakun­ta­päivää voi viettää monin eri tavoin.

Maakun­ta­liiton tukemat maakun­ta­päivän tapah­tumat ovat maksut­tomia ja avoimia kaikille. Tapah­tu­mista tulee kesän aikana tarkemmat tiedot Pohjois-Karjalan tapahtumakalenteriin.

Lisätie­toja