Maastopyöräilijä laskee alamäkireittiä.

Itä- ja Pohjois-Suomi kannustaa äänes­tä­mään EU-vaaleissa 

Suomessa järjes­te­tään seuraavat EU-vaalit eli europar­la­ment­ti­vaalit kesäkuussa. Suomesta valitaan 15 jäsentä eli meppiä 720-paikkaiseen parlamenttiin. 

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa haluavat lisätä tietoi­suutta Euroopan unionin merki­tyk­sestä ja kannustaa äänes­tä­mään. Äänes­tä­mällä voi vaikuttaa siihen, ketkä edustavat Suomea Euroopan parla­men­tissa seuraavat viisi vuotta. 

Itä- ja Pohjois-Suomen vaali­vies­tejä voi seurata Insta­gra­missa (@suurinosasuomea) aina vaali­päi­vään 9.6. saakka. Some-postauksiin liittyvää lisätietoa ja yleistä asiaa vaaleista ja Euroopan unionista löytyy Suurin osa Suomea ‑verkko­si­vus­tolla. Sivus­tolla voi myös tutustua Itä- ja Pohjois-Suomelle tärkei­siin asioihin, joista pääte­tään Euroopan tasolla.

Euroopan parla­mentti on Euroopan unionin kansan­edus­tus­laitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talous­ar­vion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parla­mentti valvoo komis­siota ja EU:n virastoja.

Lisätie­toja