Kategoriat
Blogi

Aluepo­li­tii­kassa EU on Pohjois-Karjalan ystävä

Aluepo­li­tii­kassa EU on Pohjois-Karjalan ystävä Kun Suomi liittyi vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi, kirjat­tiin liitty­mis­so­pi­muk­seen Pohjois-Karjalan kannalta tärkeä asia. Siinä todet­tiin, että Itä- ja Pohjois-Suomen pysyviä kehit­tä­misen haittoja ovat pitkät välimatkat, kylmä ilmasto ja harva asutus. Haittojen kompen­soi­mi­seksi ja kehity­se­rojen tasaa­mi­seksi näille alueille myönne­tään harvaan asuttujen alueiden tukea. EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan rahoitus on ollut […]