Tiedot­teet

Euroopan laidalla ‑julkaisu kertoo raikkaasti osaavasta Itä-Suomesta

Itä-Suomen maakunnat ovat julkais­seet uuden lehden. Euroopan laidalla sisältää tarinoita, uutisia ja ilmiöitä uudis­tu­vasta ja osaavasta Itä-Suomesta. 32-sivuisen lehden sisäl­löstä vastaavat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakun­tien liitot, Europe Direct ‑tiedo­tus­pis­teet (Kuopio ja Etelä-Savo) sekä ELY-keskukset.

Lehti keskittyy erityi­sesti EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan tulok­siin. Ohjel­ma­kau­della 2014–2020 Itä-Suomen maakun­tien liitot ja ELY-keskukset rahoit­tivat yli 2 500 hanketta. Niiden avulla on luotu yhteensä 3 315 uutta työpaikkaa.

Sähköinen julkaisu on luetta­vissa Lukusali 24/7 ‑palve­lussa.