Tiedotteet

Uuden EU-ohjelmakauden ensimmäiset hankehaut käynnissä

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous pidettiin lähikokouksena torstaina 2.6. ensimmäisen kerran sitten koronapandemian puhkeamisen. Yhteistyöryhmä kokoontui Joensuun Tiedepuistolla.

Kokous oli toisellakin tapaa käännekohta, koska siinä käsiteltiin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -EU-ohjelmakauden tuloksia ja todettiin uuden ohjelmakauden, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027:n, ensimmäisten rahoitushakujen avautuneen.

Toukokuun puolivälissä avautui Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta neljä uutta hakua Pohjois-Karjalassa:

  • ELY-keskuksen EAKR -hankehaku, joka kohdistuu toimintalinjaan Hiilineutraali Suomi. Haku päättyy 20.6.
  • Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -haku, joka kohdistuu Pohjois-Karjalassa toimintalinjaan4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.Hakemukset jätetään EURA 2021 -järjestelmässä Etelä-Savon ELY-keskukselle. Haku päättyy 20.6.
  • Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-haku kehittämis- ja investointihankkeille. Rahoitusta voi hakea 14.8. mennessä.
  • Maakuntaliiton ja Joensuun kaupungin yhteinen kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku, joka toteuttaa Joensuun kaupungin ja valtion välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta vuosille 2021–2027. Haku päättyy 7.8.

Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskuksessa on maaliskuun puolivälistä alkaen ollut haettavana yrityksen kehittämisavustusta.

Hauista tarkemmat tiedot Rakennerahastot-sivustolla.

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmakaudella Pohjois-Karjalaan syntyi EAKR-rahoituksella 711 uutta työpaikkaa ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistui yhteensä 2 151 yritystä. ESR-hankkeita maakunnassa on toteutunut puolestaan 160 kappaletta ja niihin on osallistunut 5 500 yritystä. Itäsuomalaisten hankkeiden toimenpiteiden tuloksina yli 30 % hankkeisiin osallistuneista nuorista ja yli 40 % yli 54-vuotiaista siirtyi työelämään. Ohjelmakaudella kokeiluun otettiin kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla, millä on ollut merkittävä vaikutus ohjelman tuloksellisuuteen ja erilaisten kustannusmallien kehittämiseen.

Arkeen kiinni kohtaamisten kautta

MYR:n käsiteltävänä oli viisi hanketta Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta. MYR sai tiedokseen, että Etelä-Savon ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen seuraaville hankkeille:

  • Syrjäytymiskehityksen vähentäminen päivätoiminnalla Lieksassa (ESR/TL 5)
  • Itä-Suomen Elämä omaksi -hanke  kohtaamispaikat ja kokemustoimijuus kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden tukemisessa (ESR/TL 5)

Ensin mainitun hankkeen hakijana on Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry. Hankkeella tavoitellaan heikossa yhteiskunnallisessa asemassa tai elämäntilanteessa olevien ihmisten pääsemistä vaikuttavan lisätuen piiriin hyvinvointialueen virkapalvelujen ulkopuolella. Hankkeen toimilla pyritään lisäämään osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta ja henkilökohtaista voimaantumista. Keskeisinä toimina ovat etsivän työ, asiakasohjaamisen mallin luominen, yhteisön sekä vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan kehittäminen. ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 159 448 euron rahoituksen. Hanke päättyy vuoden 2023 lopussa.

Toisessa hankkeen hakijana on täysin uusi toimija: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa toteutettavassa hankkeessa haetaan ratkaisua kehitysvammaisten ja muiden samankaltaista tukea tarvitsevien henkilöiden yksinäisyyden ja turvattomuuden ongelmiin sekä yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset voivat viettää aikaisempaa aktiivisempaa vapaa-aikaa, saada uusia ihmissuhteita ja löytää väyliä tuettuun palkkatyöhön. Hanke toimii Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ja kestää puolitoista vuotta. Hankkeessa mm. järjestetään fyysisiä ja virtuaalisia kohtaamisia paikallisissa Kohtaa mut -kahviloissa, ja osallistujat suunnittelevat itse tilaisuuksien sisällön.

Samaa toimintalinjan viiden tavoitetta eli sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa toteuttaa myösVALO: Valmennusta – Apua Luottamuksella – Opastusta yhteiskuntaan -hanke, joka on saanut ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen 30.5. Siinä kohderyhmänä ovat Keski-Karjalan seutukunnalla asuvat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat tukea mm. yhteiskuntaan integroitumiseen ja työllistymiseen. Keski-Karjalan Maahanmuuttajayhdistys ALJANS ry:n hankkeelle on tulossa 95 084 rahoitus ELY-keskukselta.

Voiko kotimaiset DSE-sienet valjastaa ilmastotalkoisiin?

MYR sai tiedokseen, että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:

  • Endofyyttisienien käyttömahdollisuudet hiilensidonnassa (EAKR/TL 2)
  • Co-Fast – mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisympäristö (EAKR/TL 8)

Sienihankkeella on uutuusarvoa, sillä kotimaisten kasvien ja DSE-sienten vaikutuksista hiilensidontaan ei ole aikaisempia selvityksiä tai tutkimuksia. Hankkeessa selvitetään suomalaisia DSE-sienikantoja ja niiden käyttökelpoisuutta hiilensidonnassa. Samalla selvitetään myös liiketoimintamahdollisuuksia, jotka liittyvät DSE-sienten käyttöön ja hiilen sitomiseen maaperään. Näitä ovat mm. maanomistajien hiilikorvauskaupan mahdollisuudet. Hanke voi hyödyttää myös maatalousyrityksiä ja metsäpuun taimia tuottavia taimitarhoja. Taimia istutetaan Suomessa vuosittain jopa 150 miljoonaa, joten markkinat ovat suuret.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen (SMK) selvityshankkeeseen on tulossa 79 780 euron rahoitus maakuntaliitolta.  

Co-Fast -hanke käsittää koko maakunnan ja siinä luodaan toimintamalli Karelia-ammattikorkeakoulun sekä alueen pienten yritysten yhteistyöhön liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa mm. parannetaan yritysten digiosaamista, jonka tarve on kasvanut korona-aikana. Vuoden 2023 loppuun kestävälle hankkeelle on tulossa 240 000 euron rahoitus.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.9.