Tiedotteet

Karjalan radan kunnostus liikkeelle

Maan hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi esiteltiin alustavasti torstaina 1.9. Pohjois-Karjalan ykköstavoite tässä niin sanotussa budjettiriihessä oli saavutettavuus ja Karjalan radan parantaminen. Tämä toteutui varsin hyvin.

Karjalan radan parantamishankkeeseen osoitetaan 31,1 miljoonaa euroa osana perusväylänpitoa. Vuonna 2023 toteutetaan myös 13 miljoonan euron hanke Syrjäsalmen ratasillan uusimiseksi Kiteellä. Lisäksi käynnistetään selvitys uuden, raaka-ainekuljetuksiin keskittyvän alueellisen väliaikaisen kuljetustuen käyttöönottamisesta.

– Logistiikkaan ja liikenteeseen esitettyihin määrärahoihin voi olla tyytyväinen. Tärkeää on myös se, että lisäkuljetustukea selvitetään, sanoo Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd.).

Budjettiriihen ratkaisuja on myös, että itäisen Suomen korkeakouluihin lisätään opiskelijapaikkoja vetovoima-aloille osaajapulaan vastaamiseksi sekä osaamis- ja koulutustason nostamiseksi.

– Koulutukseen kohdentamattomien rahojen osalta meidän on oltava hereillä, jotta maakuntaamme saadaan osa rahoista, Eskelinen toteaa.

Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi budjettiehdotuksessa varaudutaan käynnistämään alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu Norjan mallin mukaisesti.

– Alueellisen opintolainahyvityksen kokeileminen on yhdessä budjettiriihen Itä-Suomi-paketin kanssa tärkeä osoitus Suomen pitkän itärajan maakuntien ihmisille, ettei heitä jätetä oman onnensa nojaan. Tämä on erittäin tärkeä viesti, koska Venäjä-suhteiden katkeaminen sodan vuoksi on muuttanut perinpohjaisesti itäisen Suomen tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä, sanoo maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Huttunen (kesk.)

Tutkimusinfrastruktuuria vahvistetaan mm. tutkimus- ja kehittämistoimintaan lisättävällä rahoituksella. Opintolainahyvitys ja tutkimusinfrastruktuurin vahvistaminen ovat yhteensä 10 miljoonan euron kokonaisuus. Lisäksi nuorisotoiminnan tukemiseksi osoitetaan miljoona euroa.

Matkailun edistämiseen panostetaan muun muassa luonto- ja retkeilymatkailun edellytyksiä ja palveluita parantamalla. Esimerkiksi retkeilyalueiden ja kalastusmatkailun edistämiseen kohdennetaan kaksi miljoonaa euroa sekä luonnonsuojelu- ja kansallispuistoalueiden kehittämiseen ja kunnostamiseen kaksi miljoonaa euroa. Määrärahoilla tuetaan useita eri hankkeita eri puolilla itäistä Suomea.

Visit Finland -hankkeeseen varataan kaksi miljoonaa euroa Suomen maakuvan vahvistamiseen ja markkinointiin. Osatyökykyisten osallistumista työmarkkinoille helpotetaan laajentamalla tänä vuonna toimintansa aloittaneen Työkanava Oy:n toimintaa itäiseen Suomeen. Tarkoitukseen ehdotetaan viiden miljoonan euron pääomitusta.

Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistetaan toimenpiteillä, jotka pohjautuvat kesäkuun alussa asetetun valtiosihteerityöryhmän esityksiin. Esitykset jakaantuvat viiteen kokonaisuuteen eli saavutettavuuteen, matkailuun, osaamisen kehittämiseen, aluekehitykseen sekä energiaomavaraisuuteen ja vihreään siirtymään.

Valtiosihteerityöryhmä esitti sekä lyhyemmän että pidemmän aikavälin toimia. Vuoden 2023 talousarvioesitykseen ehdotetaan kaikkiaan noin 56 miljoonan euron määrärahalisäyksiä.

Hallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi julkaistaan kokonaisuudessaan budjetti.vm.fi -sivustolla 19.9.

Lisätiedot: maakuntavaltuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen, p. 050 514 3350, seppo.eskelinen@eduskunta.fi, maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi, maakuntajohtaja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala