Tiedot­teet

Joensuun lentojen aikataulut on julkaistu

Liikenne- ja viestin­tä­vi­rasto Traficom on allekir­joit­tanut Finnairin kanssa sopimukset tuetun lento­lii­ken­teen järjes­tä­mi­sestä viidelle maakun­ta­ken­tälle Joensuuhun, Kajaa­niin, Kokkola-Pietarsaareen, Kemi-Tornioon ja Jyväskylään.

Lennot Joensuun ja Helsingin välillä alkavat 31. lokakuuta. Aikataulut:

Maanantai

Joensuu–Helsinki , lähtö­aika klo 5.40

Tiistai

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 6.35

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 8.00

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 16.55

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 18.20

Keski­viikko

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 6.35

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 8.00

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 16.55

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 18.20

Torstai

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 6.35

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 8.00

Perjantai 

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 16.55

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 18.20

Lauantai

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 12.35

Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 14.00

Sunnuntai

Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 23.35

Vuoro­tar­jonta paranee 24.11. alkaen

Lisäksi iltapäi­vien vuoro­tar­jonta paranee maanan­taisin ja torstaisin 24.11. alkaen. Lennot lähtevät kysei­sinä päivinä Helsin­gistä Joensuuhun kello 16.55 ja Joensuusta Helsin­kiin kello 18.20.

Lentoai­ka­taulut ja ‑liput ovat saata­villa Finnairin verkkosivuilta.

Lentoja operoi Norra (Nordic Regional Airlines). Lisäksi Finnair voi tarvit­taessa käyttää alihank­ki­jana DAT:ia (Danish Air Transport).