Tiedot­teet

Tule ideoi­maan aiheita ruoka­mat­kailun juhla­vuo­delle 2024!

Itäinen Suomi on vuonna 2024 Euroopan ruoka- ja kulttuu­ri­mat­kailun keskus. European Region of Gastro­nomy on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu tunnustus, jota on myönnetty 2016 lähtien yhdelle tai useam­malle euroop­pa­lai­selle alueelle. Saimaa European Region of Gastro­nomy ‑status on annettu Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle yhtei­senä ja juhla­vuotta viete­tään 2024.

Tule mukaan ideoi­maan aiheita juhla­vuo­delle! Kutsumme koolle alueemme kaikki ruoka‑, kulttuuri- ja matkai­lualan toimijat. Samalla saat tietoa, mitä tunnustus meille ja aluel­leemme merkitsee! Asia koskettaa laajasti eri toimi­joita: alkutuot­tajat, jalos­tajat, kahvila- ja ravin­to­lay­rit­täjät, kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijat, festivaali- ja tapah­tu­ma­toi­mijat, järjes­tö­toi­mijat, kyläyh­dis­tykset ja kuntien edustajat.

Millaisia makuja sinä haluaisit juhla­vuo­dessa maistaa? Millaista ohjelmaa juhla­vuo­dessa haluaisit kokea? Mitä haluaisit olla itse mukana toteuttamassa? 

Kaikille avoimet Pyöreät pöydät kutsuvat sinut ja ystäväsi mukaan ideoi­maan unelmien juhla­vuotta. Joensuussa tilai­suus pidetään tiistaina 7.2. klo 12 alkaen Utran Uitto­tu­valla (Uitto­pääl­li­köntie 2, Joensuu).