Kategoriat
Tiedote

Tule ideoi­maan aiheita ruoka­mat­kailun juhla­vuo­delle 2024!

Tule ideoi­maan aiheita ruoka­mat­kailun juhla­vuo­delle 2024! Itäinen Suomi on vuonna 2024 Euroopan ruoka- ja kulttuu­ri­mat­kailun keskus. European Region of Gastro­nomy on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu tunnustus, jota on myönnetty 2016 lähtien yhdelle tai useam­malle euroop­pa­lai­selle alueelle. Saimaa European Region of Gastro­nomy ‑status on annettu Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle yhtei­senä ja juhla­vuotta viete­tään 2024. Tule mukaan ideoi­maan aiheita juhlavuodelle! […]