Tiedot­teet

Etsimme kolmea nuorta uuden­lai­seen kesätyöhön – tehtä­vänä on yhdistää Pohjois-Karjala ja redesign sekä esitellä luomus Flow-festivaaleilla

Pohjois-Karjala testaa tänä vuonna aivan uuden­laista kesätyö­mallia, joka on suunnattu valta­kun­nal­li­sesti muodista kiinnos­tu­neille nuorille. Etsin­nässä on kolme kenties vaate­suun­nit­telun tulevaa tähteä, joiden tehtä­vän­an­tona on kesäkuun aikana suunni­tella kierto­ta­lous­tee­malla uniikki luomus ja samalla tarkas­tella Pohjois-Karjalaa omasta persoo­nal­li­sesta näkökulmastaan.

Mukaan voi hakea kuka tahansa ja mistä tahansa, kunhan on 18–30-vuotias, osaa itse suunni­tella ja tehdä vaatteita tai asusteita – sekä on kiinnos­tunut luomaan maakun­nalle jotain uutta.

- Pohjois-Karjala on monelle se “happy place”, paikka, johon liite­tään hyvän­tah­toi­suus, leppoi­suus ja juurek­kuus. Tällä erityi­sesti alle 30-vuotiaille suunna­tulla kampan­jalla haluamme kysyä, että mitä muuta Pohjois-Karjala on tai voisi olla tässä ajassa? Mikä tekee meistä kiinnos­tavia nyt ja tulevai­suu­dessa, sanoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen.

Kesätyöhön haku on parhail­laan auki, ja se jatkuu 22.5.2023 saakka. Mukaan valitut kolme suunnit­te­lijaa julkais­taan 29.5., ja he saavat työstään rahapalk­kion sekä kutsun Flow-festareille.

Achilles Ion Gabriel, Linda Turunen ja tähtipölyä

Valinnan tekee Camperin luova johtaja ja yksi Suomen vaiku­tus­val­tai­sim­mista muodin­te­ki­jöistä Achilles Ion Gabriel, joka on kotoisin Pohjois-Karjalasta. Kierto­ta­louden konsep­toin­nissa ja myöhem­mässä vaiheessa nuoria suunnit­te­li­joita koulut­ta­massa on vastuul­lisen muodin tutki­ja­toh­tori Linda Turunen.

Tähti­pölyä kokonai­suu­teen tuo Flow Festival jonka viral­linen kumppani Pohjois-Karjala on tänä vuonna.

- Varsi­nainen kesätyö­aika on kesäkuu, jolloin redesig­nerit eli suunnit­te­lijat pääsevät kierto­ta­lous­tee­maisen suunnit­telun koulu­tuk­seen ja työstävät sen pohjalta omat luomuk­sensa valmiiksi. Matkan varrella he tekevät aiheesta muutamia postauksia someen ja vierai­levat Pohjois-Karjalassa. Lopuksi työt tuodaan esille Flow-festareille Pohjois-Karjalan showroo­miin, johon myös Achilles Ion Gabriel osallistuu. Sanoisin, että aikamoinen unelmien kesätyö tämä kyllä on, Heli Räsänen sanoo.