Kategoriat
Tiedote

Etsimme kolmea muodista kiinnos­tu­nutta nuorta kesätyöhön, jonka tuloksia esitel­lään Flow´ssa

Etsimme kolmea nuorta uuden­lai­seen kesätyöhön – tehtä­vänä on yhdistää Pohjois-Karjala ja redesign sekä esitellä luomus Flow-festivaaleilla Pohjois-Karjala testaa tänä vuonna aivan uuden­laista kesätyö­mallia, joka on suunnattu valta­kun­nal­li­sesti muodista kiinnos­tu­neille nuorille. Etsin­nässä on kolme kenties vaate­suun­nit­telun tulevaa tähteä, joiden tehtä­vän­an­tona on kesäkuun aikana suunni­tella kierto­ta­lous­tee­malla uniikki luomus ja samalla tarkas­tella Pohjois-Karjalaa omasta persoo­nal­li­sesta näkökul­mas­taan. Mukaan voi […]


Kategoriat
Tiedote Tilastot

Pohjois-Karjalan kokonais­muut­to­voitto histo­rial­lisen suuri

Tilas­to­kes­kuksen väestön­muu­toksen ennak­ko­tie­tojen mukaan Pohjois-Karjalan väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 163 286. Maakunnan väkiluku pieneni vuoden aikana kaikkiaan 251 hengellä eli selvästi vähemmän kuin viime vuosina keski­määrin. Taustalla oli muutto­liik­keen suotuisa kehitys, joskin myös luonnol­lisen väestön­muu­toksen osalta tilanne hieman parani. Pohjois-Karjalan luonnol­linen väestön­muutos oli –908 eli vuoden aikana kuolleita oli tuon verran enemmän kuin syntyneitä. […]