Kategoriat
Tiedote

Itä- ja Pohjois-Suomi haluavat rakentaa koko Suomen turval­li­suutta ja elinvoimaa

Itä- ja Pohjois-Suomi paljon varti­jana – maakunnat haluavat rakentaa koko Suomen turval­li­suutta ja elinvoimaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat yhdis­tä­neet voimansa vastauk­sena koko Suomen kohtaa­mille uusille uhkille muuttu­neessa turval­li­suus­ti­lan­teessa. Itä- ja Pohjois-Suomi kaipaa panos­tuksia liiken­nein­fraan ja kanta­verk­koon, mikä vauhdittaa muun muassa vihreän siirtymän inves­toin­teja. Maakunnat ovat laati­neet yhteiset halli­tus­oh­jel­ma­ta­voit­teet, joilla halutaan vaikuttaa koko itäisen ja […]