Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan metsät voivat hyvin, mutta hakkuut on toteu­tet­tava harkiten

Pohjois-Karjalan metsät voivat hyvin, mutta hakkuut on toteu­tet­tava harkiten Pohjois-Karjalan metsät kasvavat ja voivat hyvin. Hakkuiden määrää ei kuiten­kaan ole varaa kasvattaa kovin­kaan paljon, ja ne on toteu­tet­tava harkiten ottamalla huomioon paitsi puuntuo­tannon edelly­tykset myös ilmas­to­ky­sy­mykset ja luonno­nar­vojen säilyt­tä­minen. Näin tulkitsee tuoreita Pohjois-Karjalan metsä­va­ra­tie­toja maakun­ta­liiton metsä- ja ilmas­to­asian­tun­tija Sari Koivula. Tiedot perus­tuvat Luonnon­va­ra­kes­kuksen valta­kunnan metsien […]