Tiedot­teet

Pohjoinen osaaminen NPA-ohjelman vuosi­kon­fe­renssin aiheena 

Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) ‑ohjelman vuosi­kon­fe­renssi pidetään 8. marras­kuuta Ruotsin Skellefteåssa.

Tänä vuonna teemana on Pohjoinen osaaminen. Yhtenä aiheena on, kuinka NPA-projekteilla voidaan tukea osaavan työvoiman houkut­te­le­mista ja kotout­ta­mista Euroopan harvaan asutuilla alueilla.

Tapah­tu­maan ilmoit­tau­tu­minen on avattu ja päättyy 8.10.

Lisätiedot: Paula Mikkola, NPA-ohjelman kansal­linen kontak­ti­hen­kilö, p. 040 711 8380