Kategoriat
Blogi

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon

Jätteestä polttoai­neeksi – kotita­louk­sien biojät­teet kiertoon Pohjois-Karjalan biokaa­su­ken­tällä tapahtuu. Maakunnan ensim­mäinen liiken­ne­bio­kaasun tankkaus­a­sema avattiin marras­kuun alussa, ja henki­lö­au­toi­lijat voivat viimein harkita kaasuauton hankintaa. Biokaasua valmis­te­taan muun muassa kotita­louk­silta kerät­tä­västä biojät­teestä eli kyseessä on siis todel­linen kierto­ta­lous­tuote. Pohjois-Karjalan ensim­mäi­sellä kaasu­tank­kaus­a­se­malla tullaan tarjoa­maan kitee­läisen BioKymppi Oy:n jalos­tamaa biokaasua, joka tuote­taan maakunnan omista jätteistä. Paikal­li­sesti tuotettu biokaasu lisää […]