Kategoriat
Tiedote

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehitetään!

Tule kuule­maan, miten kulttuuria ja luovia aloja kehite­tään! Terve­tuloa Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksen esitte­ly­ti­lai­suu­teen 11.1.2023 klo 9–10.30.! Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jelman kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia sekä maakunnan kärki­toi­mia­loihin kuuluvan luovan alan kehit­tä­mis­tee­moja. Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus Pohjois-Karjalan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. […]


Kategoriat
Tiedote

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laadinta on käynnistynyt

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laadinta on käynnis­tynyt Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on käynnis­tänyt uuden Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laati­misen vuosille 2022–2025. Kyseessä on maakun­nal­linen tahdo­nil­maus yhtei­sistä kehit­tä­mis­koh­teista tuleville vuosille, ja sen laati­mi­seen kutsumme mukaan kaikki Pohjois-Karjalassa kulttuurin ja luovien alojen parissa työsken­te­levät. Olemme käynnis­tä­neet ohjelman laadinnan kyselyllä, vastaathan siihen 31.5. mennessä. Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2CB8F299142978D1 Työsken­tely jatkuu […]