Kategoriat
Tiedote

Pohjoisen suunnan merkitys kasvaa myös rautatieliikenteessä

Pohjoisen suunnan merkitys kasvaa myös rauta­tie­lii­ken­teessä Joensuu–Kontiomäki-rataosuus on yksi akuuteista kehit­tä­mis­koh­teista, jotta Pohjois-Karjala pääsee mukaan edistä­mään vihreää siirtymää ja turvaa­maan Suomen huolto­var­muutta. Ainoa maayh­teys Suomesta ulkomaille kulkee nyt pohjoisen kautta. Rauta­teiden kulje­tus­virrat ovat muuttu­neet Suomessa ja erityi­sesti Itä-Suomessa Venäjän liiken­teen loputtua. Tuonti ja vienti Venäjältä on lähes loppunut, ja suuret transi­tio­virrat ovat poistu­neet kiskoilta. Raakapuuvirtojen […]