Tiedotteet

AgroRES-hankkeessa kehitetään uusiutuvan energian projektien rahoitusta maaseudulla

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on ollut mukana AgroRES-hankkeessa vuodesta 2019. Hankkeessa edistetään uusiutuvan energian hyödyntämistä maataloudessa ja maaseudulla Pohjois-Karjalassa. Hankkeen kumppanialueet sijaitsevat Espanjassa, Puolassa, Iso-Britanniassa, Romaniassa, Italiassa ja Irlannissa.

Hankkeen kolmen ensimmäistä vuotta ovat pitäneet sisällään alueiden välistä oppimista, asiantuntemuksen vaihtoa ja opitun tiedon jakamista omilla alueilla. Kukin AgroRES-hankepartneri on laatinut myös toimintasuunnitelman, jossa on hahmotettu, miten alueiden välistä oppimista laitetaan käytäntöön omalla alueella.

Pohjois-Karjalan AgroRES-toimintasuunnitelmassa keskitytään maatalouteen ja maaseutuun liittyvien uusiutuvan energian projektien rahoituksen kehittämiseen. Muun muassa hankkeiden analysointi ja hankerahoituksen vaikuttavuuden seuranta ovat olennaisessa roolissa toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Hankkeet rahoitetaan EAKR-ohjelmasta.

Toimenpidesuunnitelma tukee uudistetun ja päivitetyn Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman tavoitteiden yksi (Pohjois-Karjala on elinvoimainen maakunta, jossa väestö voi hyvin) ja kolme (Energia on vähäpäästöistä ja perustuu maakunnan omaan energian tuotantoon paikallisista luonnonvaroista) saavuttamista.

Ensimmäiseen tavoitteeseen pyritään edistämällä hajautetun ja uusiutuvan energian tuotantoa ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kolmannen tavoitteen osalta toimenpidesuunnitelma edistää esimerkiksi hajautettuja hybridienergiaratkaisuja (mm. aurinkoenergia, tuulienergia, bioenergia, uudet energialähteet) sekä biokaasuinvestointeja ja biokaasun jalostamista liikennepolttoaineiksi.

AgroRES-hanketta rahoittaa Interreg Europe.

Hankkeen kumppanit tutustuivat pohjoiskarjalaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin marras-joulukuussa 2021. Vierailun sisältöön voit tutustua täällä.