Kategoriat
Blogi

Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla!

Rahoi­tusta taas(kinko) tarjolla! Viime aikoina on tullut uuden EU:n ohjel­ma­kauden käynnis­ty­misen huumassa laitettua useampi viesti aiheella ”Rahoi­tusta tarjolla”. Niin sitä onkin ja vieläpä erittäin paljon, mutta hyvän idean ja toteut­ta­mis­kel­poisen hanke­suun­ni­telman lisäksi tarvi­taan vielä kaiken­laista, mm. rahaa omara­hoi­tuso­suu­teen ja nohevia hanke­työn­te­ki­jöitä. Ilmai­seksi saa vain pohja­tuulta, muistutti mummoni ja sama pätee myös EU-rahoitukseen. Joidenkin ohjel­mien tukiprosentti […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman varsi­nainen haku lähestyy

Uuden Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman ensim­mäinen varsi­nainen haku on tarkoitus toteuttaa 17.3.–20.6.2022. Vuosien 2021–2027 Interreg NPA-yhteistyöohjelma on raken­nettu aikai­sem­pien ohjel­mien hyvien kokemusten pohjalta. Ohjelma-alue on nyt hieman supis­tunut niin, että Pohjois-Irlanti ja Skotlanti eivät enää kuulu varsi­nai­seen ohjelma-alueeseen. Norjankin ohjelma-alue muuttui niin, että mukana ovat kaksi pohjoi­sinta maakuntaa, Nordland ja Troms-Finnmark. Sen sijaan Irlannista […]