Kategoriat
Tiedote

Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille myönnet­tiin 10 000 euron Barentsin kulttuuristipendi

Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille myönnet­tiin 10 000 euron Barentsin kulttuu­ris­ti­pendi Barentsin kulttuu­ris­ti­pendi on myönnetty Kolin taitei­li­ja­re­si­dens­sille, tiedottaa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. Stipendi on arvol­taan 10 000 euroa. Barentsin kulttuu­ris­ti­pendit jaettiin 24.10. Joensuussa Suomen Barentsin euroark­tisen neuvoston kaksi­vuo­tisen puheen­joh­ta­juuden päätös­ta­pah­tuman yhtey­dessä. Stipendit myönnet­tiin Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Norjaan. — Residenssit ovat yhteis­työn ja uusien teosten luomisten paikkoja. Barentsin alueen […]


Kategoriat
Tiedote

Järjes­tämme Barentsin alueen teolli­suuden vihreän siirtymän seminaarin 6.10. Rovaniemellä

Järjes­tämme Barentsin alueen teolli­suuden vihreän siirtymän seminaarin 6.10. Rovanie­mellä Barentsin alueen kansain­vä­linen seminaari kokoaa yritysten, minis­te­riöiden ja alueiden edustajia keskus­te­le­maan teolli­suuden vihreän siirtymän nykyti­lasta ja tulevai­suu­desta. Seminaarin järjes­te­lyistä vastaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto yhteis­työssä Suomen ulkomi­nis­te­riön sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan Barentsin alueen maakun­tien kanssa. Pohjois-Karjala otti vastaan Barentsin alueel­lisen yhteis­työn vetovas­tuun sovittua aiemmin, koska Barents-yhteistyön toimenpiteet […]


Kategoriat
Tiedote

Barents-yhteistyö uuteen aikaan Pohjois-Karjalan puheenjohtajuuskaudella

Barents-yhteistyö uuteen aikaan Pohjois-Karjalan puheen­joh­ta­juus­kau­della Barentsin euroark­tisen neuvoston puheen­joh­tamaa Suomi jatkaa yhdessä Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja EU:n kanssa kautensa toimeen­panoa ilman Venäjää. Yhteistyö Venäjän kanssa myös Barentsin osalta on jäädy­tetty Venäjän Ukrai­naan kohdis­taman hyökkäyksen seurauk­sena. Suomen puheen­joh­ta­juuden painopis­teinä säilyvät kestävä kehitys, ihmisten väliset kontaktit sekä liikenne ja logis­tiikka. Pohjois-Karjalan maakunnan vuoro on toimia Barentsin […]