Kategoriat
Blogi

Totta vai tarua?

Totta vai tarua? Digitaa­li­sesta osalli­suu­desta on tulossa yhä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa, kun yhä useammat palvelut siirtyvät verkkoon. Pohjois-Karjalassa on pyritty yhtei­sesti varmis­ta­maan, että kaikilla kansa­lai­silla on käytet­tä­vis­sään luotet­tavat laaja­kais­tayh­teydet ja digitaa­linen tuki. Laaja­kais­tayh­teyk­sien osalta Pohjois-Karjala on edistynyt merkit­tä­västi viime vuosina. Viestin­tä­vi­raston selvi­tyksen mukaan vuonna 2020 99,2 prosen­tilla kotita­louk­sista Pohjois-Karjalassa oli laaja­kais­tayh­teys vähin­tään 100 Mbps:n lataus­no­peu­della. Tämä on vaikuttava […]